Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ

Φωτογραφίες

Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Φουαγιέ, 17/1/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Στεφανία Ζώρα

Στεφανία Ζώρα

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Αγγελική Παπαθεμελή

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή, Ειρήνη Κυριακού

Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή, Ειρήνη Κυριακού

Αγγελική Παπαθεμελή

Ειρήνη Κυριακού

Στεφανία Ζώρα

Στεφανία Ζώρα

Στεφανία Ζώρα

Στεφανία Ζώρα

Στεφανία Ζώρα

Στεφανία Ζώρα

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Στεφανία Ζώρα, Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Κοινό

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Αγγελική Παπαθεμελή, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεφανία Ζώρα

Κοινό


Κοινό

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεεφανία Ζώρα


Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Αγγελική Παπαθεμελή, Στεφανία Ζώρα, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Ιφιγένεια Δελληγιαννίδη

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Κοινό

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Αγγελική Παπαθεμελή, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Μαριάνθη Παντελοπούλου


Αγγελική Παπαθεμελή

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδουλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή, Ειρήνη Κυριακού

Ειρήνη Κυριακού

Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή

Ειρήνη Κυριακού, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Αγγελική Παπαθεμελή