Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ

Φωτογραφίες

Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, Παραλία, 14/12/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφιση έγινε στο πρώην “Maison Crystal'' στη νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Φωτογραφικό Υλικό

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Ειρήνη Κυριακού, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Αγγελική ΠαπαθεμελήΣτεφανία Ζώρα, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ειρήνη Κυριακού, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Στεφανία Ζώρα, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή


Αγγελική Παπαθεμελή

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεφανία Ζώρα, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ειρήνη Κυριακού

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεφανία Ζώρα

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Στεφανία Ζώρα, Ειρήνη Κυριακού, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή, Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Αγγελική Παπαθεμελή


Ειρήνη Κυριακού


Μαριάνθη Παντελοπούλου


Στεφανία Ζώρα, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ειρήνη Κυριακού, Ιφιγένεια ΔεληγιαννίδηΡεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Στεφανία Ζώρα, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Ειρήνη Κυριακού, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη


Ειρήνη Κυριακού

Στεφανία Ζώρα, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ειρήνη Κυριακού, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη


Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Στεφανία Ζώρα, Ειρήνη Κυριακού

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Στεφανία Ζώρα, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη


Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Στεφανία Ζώρα, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Αγγελική Παπαθεμελή

Στεφανία Ζώρα

Ειρήνη Κυριακού

Ειρήνη Κυριακού

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παντελοπούλου

Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παντελοπούλου

Στεφανία Ζώρα, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Μαριάνθη ΠαντελοπούλουΜαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή
Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή

Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεφανία Ζώρα, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ειρήνη Κυριακού

Αγγελική Παπαθεμελή, Στεφανία Ζώρα

Στεφανία Ζώρα, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεφανία Ζώρα, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεφανία Ζώρα, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Αγγελική Παπαθεμελή, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Αγγελική Παπαθεμελή


Μαριάνθη Παντελοπούλου, Αγγελική Παπαθεμελή

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Στεφανία Ζώρα

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή, Στεφανία Ζώρα, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Στεφανία Ζώρα, Ειρήνη Κυριακού, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Στεφανία Ζώρα, Ειρήνη Κυριακού, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Στεφανία Ζώρα, Ειρήνη Κυριακού, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ειρήνη Κυριακού, Αγγελική Παπαθεμελή, Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου


Στεφανία Ζώρα

Ιφιγένεια Δεληγιαννίδου

Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου

Ειρήνη Κυριακού

Μαριάνθη Παντελοπούλου

Αγγελική Παπαθεμελή

Αγγελική Παπαθεμελή

Στεφανία Ζώρα, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ιφιγένεια Δεληγιαννίδη, Ειρήνη Κυριακού, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου, Αγγελική Παπαθεμελή