Θεσσαλονίκη - Ανασκαφή 3

Φωτογραφίες

Θεσσαλονίκη - Ανασκαφή 3
Πρεμιέρα
Θεσσαλονίκη, 22/11/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΜ-Θ
Φωτογραφικό Υλικό

Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης
Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Κοινό

Κοινό

Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Θανάσης Κεραμίδας

Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής

Κοινό

Κοινό

Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου

Λευτέρης Λιθαρής

Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Δημήτρης Τσιλινίκος

Δημήτρης Τσιλινίκος

Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Λευτέρης Λιθαρής

Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Κοινό

Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Κοινό

Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Θανάσης Κεραμίδας

Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Κοινό

Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Δημήτρης Τσιλινίκος

Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής

Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Κοινό

Κοινό

Δημήτρης Τσιλινίκος, Λευτέρης Λιθαρής, Αλεξία Σαπρανίδου, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης