Δηλητήριο

Φωτογραφίες

Δηλητήριο
Πρεμιέρα
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Φουαγιέ, 21/4/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Κοινό

Κοινό

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος


Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Μαρία Τσιμά, Ταξιάρχης Χάνος

Κοινό