Γκιακ

Φωτογραφίες

Γκιακ
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, 22/12/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Σιώνας, Δ. Μορφακίδης, Ν. Κουσούλης, Άν. Τσολακίδου, Εμ. Κοντός, Ι. Δεμερτζίδου, Εμ. Μαγκώνη

Εμμανουέλα Μαγκώνη, Εμ. Κοντός, Δ. Μορφακίδης, Ι. Δεμερτζίδου

Άννη Τσολακίδου

Εμμανουέλα Μαγκώνη

Μιχάλης Σιώνας, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Ν.Κουσούλης, Εμ. Κοντός, Ι. Δεμερτζίδου, Δ. Μορφακίδης

Μιχάλης Σιώνας, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Ν.Κουσούλης, Εμ. Κοντός, Ι. Δεμερτζίδου, Δ. Μορφακίδης

Άννη Τσολακίδου

Εμμανουέλα Μαγκώνη

Εμμανουήλ Κοντός

Εμμανουήλ Κοντός

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Νίκος Κουσούλης

Δημήτρης Μορφακίδης

Άννη Τσολακίδου

Ιωάννα Δεμερτζίδου

Μιχάλης Σιώνας

Εμμανουήλ Κοντός

Εμμανουέλα Μαγκώνη

Εμμανουέλα Μαγκώνη

Εμμανουέλα Μαγκώνη

Άννη Τσολακίδου

Άννη Τσολακίδου

Μιχάλης Σιώνας, Ν.Κουσούλης, Άν. Τσολακίδου, Εμ. Κοντός, Ι. Δεμερτζίδου, Εμ. Μαγκώνη

Μιχάλης Σιώνας, Δ. Μορφακίδης, Ν.Κουσούλης

Ν. Κουσούλης, Ι. Δεμερτζίδου, Εμ. Κοντός


Δημήτρης Μορφακίδης

Μ. Σιώνας, Δ. Μορφακίδης

Εμ. Κοντός, Ν. Κουσούλης, Μ. Σιώνας, Δ. Μορφακίδης, Ι. Δεμερτζίδου, Εμ. Μαγκώνη

Εμ. Κοντός, Άν. Τσολακίδου, Ν. Κουσούλης, Μ. Σιώνας, Δ. Μορφακίδης, Ι. Δεμερτζίδου, Εμ. Μαγκώνη