Οι Άθλιοι

Φωτογραφίες

Οι Άθλιοι
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 5/11/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Στέργιος Τζαφέρης, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Αναστασία Δαλιάκα, Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου

Αναστασία Δαλιάκα, Αντώνης Μιχαλόπουλος

Παντελής Καλπάκογλου, Αντώνης Μιχαλόπουλος

Στέργιος Τζαφέρης, Μελίνα Αποστολίδου

Στέργιος Τζαφέρης, Παντελής Καλπάκογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Αντώνης Μιχαλόπουλος

Παντελής Καλπάκογλου, Μελίνα Αποστολίδου, Στέργιος Τζαφέρης, Αναστασία Δαλιάκα

Στέργιος Τζαφέρης, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Αναστασία Δαλιάκα, Μελίνα Αποστολίδου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Μελίνα Αποστολίδου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Στέργιος Τζαφέρης

Στέργιος Τζαφέρης

Στέργιος Τζαφέρης, Παντελής Καλπάκογλου, Αναστασία Δαλιάκα, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου

Στέργιος Τζαφέρης, Μελίνα Αποστολίδου, Αναστασία Δαλιάκα

Αντώνης Μιχαλόπουλος, Αναστασία Δαλιάκα, Μελίνα Αποστολίδου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Παντελής Καλπάκογλου

Αντώνης Μιχαλόπουλος, Αναστασία Δαλιάκα

Αναστασία Δαλιάκα, Παντελής Καλπάκογλου, Στέργιος Τζαφέρης, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Αναστασία Δαλιάκα, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Στέργιος Τζαφέρης, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου, Αναστασία Δαλιάκα

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Στέργιος Τζαφέρης, Αναστασία Δαλιάκα

Μελίνα Αποστολίδου, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου

Αναστασία Δαλιάκα, Αντώνης Μιχαλόπουλος

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Αναστασία Δαλιάκα, Στέργιος Τζαφέρης, Αντώνης Μιχαλόπουλος

Στέργιος Τζαφέρης, Αναστασία Δαλιάκα, Αντώνης Μιχαλόπουλος, Μελίνα Αποστολίδου, Παντελής Καλπάκογλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου