Οι Άθλιοι

Φωτογραφίες

Οι Άθλιοι
Συνέντευξη τύπου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 13/10/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Τίλδης, Π. Καλπάκογλου, Στ. Τζαφέρης, Ι. Αϊβάζογλου, Δ. Κολοβός, Ν. Βουδούρης, Αντ. Μιχαλόπουλος, Μ. Αποστολίδου, Αν. Δαλιάκα, Ελ. Αγγελίτσα, Χ. Παπαδόπουλος


Σ. Τζαφέρης, Ι. Αϊβάζογλου, Α. Μιχαλόπουλος, Α. Δαλιάκα, Μ. Αποστολίδου, Π. Καλπάκογλου

Σ. Τζαφέρης, Ι. Αϊβάζογλου, Α. Δαλιάκα, Α. Μιχαλόπουλος, Π. Καλπάκογλου, Μ. Αποστολίδου

Σ. Τζαφέρης, Α. Μιχαλόπουλος, Α. Δαλιάκα, Μ. Αποστολίδου, Π. Καλπάκογλου, Ι. Αϊβάζογλου

Σ. Τζαφέρης, Α. Μιχαλόπουλος, Α. Δαλιάκα, Μ. Αποστολίδου, Π. Καλπάκογλου, Ι. Αϊβάζογλου


Σ. Τζαφέρης, Π. Καλπάκογλου, Α. Δαλιάκα, Α. Μιχαλόπουλος, Ι. Αϊβάζογλου, Μ. Αποστολίδου

Ι. Αϊβάζογλου, Δ. Κολοβός, Ν. Βουδούρης, Α. Μιχαλόπουλος, Μ. Αποστολίδου, Γ. Αναστασάκης

Γ. Τίλδης, Π. Καλπάκογλου, Στ. Τζαφέρης, Ι. Αϊβάζογλου, Δ. Κολοβός, Ν. Βουδούρης, Αντ. Μιχαλόπουλος, Μ. Αποστολίδου, Αν. Δαλιάκα, Χ. Παπαδόπουλος, Ελ. Αγγελίτσα

Δημήτρης Α. Κολοβός, Νίκος Βουδούρης