Οι Άθλιοι

Προγράμματα

Οι Άθλιοι
Εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΘΒΕ

Πληροφορίες για το έργο. Σημείωμα σκηνοθέτη. Διανομή

Εκδότης: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Αριθμός Σελίδων: 4
Διανέμεται δωρεάν
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο

2

3

Οπισθόφυλλο