Το δώρο

Φωτογραφίες

Το δώρο
Συνέντευξη τύπου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 13/10/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Παύλος Μέτσιος, Koldo Vio, Ελένη Γιαννούση

Παύλος Μέτσιος, Ελένη Γιαννούση, Μάριος Μεβουλιώτης

Ελένη Γιαννούση, Μάριος Μεβουλιώτης

Μάριος Μεβουλιώτης, Ελένη Γιαννούση


Παύλος Μέτσιος, Koldo Vio, Ελένη Γιαννούση

Koldo Vio

Κοινό