Το τρίτο στεφάνι

Φωτογραφίες

Εκδοτήρια στην Πλατεία Αριστοτέλους
Γενική συλλογή
Θεσσαλονίκη, 16/12/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Εκδοτήρια ΚΘΒΕ στην Πλατεία Αριστοτέλους
Φωτογραφικό Υλικό