Το τρίτο στεφάνι

Δημοσιεύματα Τύπου

Το τρίτο στεφάνι
«Το Τρίτο Στεφάνι»
Blogs, 4/3/2017

Sharp dialogue

Η παράσταση «Τρίτο στεφάνι», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Κώστα Ταχτσή, παίζεται στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών της Θεσσαλονίκης ανελλιπώς από τις 7-10-2016, με σχεδόν πάντοτε γεμάτη την αίθουσα.

. Ιωσηφίδου, Βικτώρια - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

1

2