Πολυφωνικά αναλόγια 2

Φωτογραφίες

Πολυφωνικά αναλόγια 2
Παράσταση
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 21/5/2016
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό