Το αγόρι με τη βαλίτσα

Φωτογραφίες

Το αγόρι με τη βαλίτσα
Πρεμιέρα
Βασιλικό Θέατρο, 8/4/2016
. lavart.gr - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Δ. Καρτόκης, Μ. Καραμήτρη, Λ. Βλαχοπούλου, Α. Νεράντζης, Τ. Παπαδόπουλος

Δ. Καρτόκης, Μ. Καραμήτρη, Λ. Βλαχοπούλου, Α. Νεράντζης, Τ. Παπαδόπουλος

Δ. Καρτόκης, Μ. Καραμήτρη, Λ. Βλαχοπούλου, Α. Νεράντζης, Τ. Παπαδόπουλος

Δ. Καρτόκης, Μ. Καραμήτρη, Λ. Βλαχοπούλου, Α. Νεράντζης, Τ. Παπαδόπουλος