Το αγόρι με τη βαλίτσα

Φωτογραφίες

Το αγόρι με τη βαλίτσα
Συνέντευξη τύπου
Βασιλικό Θέατρο, 25/1/2016
. rejected.gr - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Αναστακής, Δ. Καρτόκης, Άγγ. Νεράτζης, Τ. Παπαδόπουλος, Λ. Βλαχοπούλου, Μ. Σιώνας

Γιάννης Αναστασάκης, Άρης Στυλιανού, Μιχάλης Σιώνας

Α. Νεράντζης, Ε. Λάμε, Γ. Αναστασάκης, Μ. Σιώνας, Α. Στυλιανού, Λ. Βλαχοπούλου, Στ. Ζώρα, Κ. Παπαγεωργίου