Οδοιπορώντας...

Φωτογραφίες

Οδοιπορώντας...
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 15/11/2015
. Πάντης, Νίκος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου

Ιορδάνης Αϊβάζογλου