Οδοιπορώντας...

Φωτογραφίες

Οδοιπορώντας...
Πορτρέτο
Θεσσαλονίκη
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτομοντάζ
Φωτογραφικό Υλικό

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος