Η φάρμα των ζώων

Φωτογραφίες

Η φάρμα των ζώων
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 16/10/2014
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Θανάσης Δισλής, Γιάννης Καραμφίλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Γιάννης Τσάτσαρης

Γιάννης Καραμφίλης, Θανάσης Δισλής, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Γιάννης Καραμφίλης, Στελλίνα Βογιατζή, Κική Στρατάκη, Ευανθία Σωφρονίδου, Γιάννης Τσάτσαρης, Πολυξένη Σπυροπούλου, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Θανάσης Δισλής

Δημήτρης Παπιόπουλος

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ευανθία Σωφρονίδου, Γιάννης Καραμφίλης, Πολυξένη Σπυροπούλου, Θανάσης Δισλής

Γιάννης Καραμφίλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Κική Στρατάκη, Ευανθία Σωφρονίδου, Θανάσης Δισλής, Πολυξένη Σπυροπούλου, Δημήτρης Σιακάρας

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Ευανθία Σωφρονίδου

Γιάννης Καραμφίλης, Κική Στρατάκη, Ευανθία Σωφρονίδου, Δημήτρης Σιακάρας

Πολυξένη Σπυροπούλου, Θανάσης Δισλής, Κική Στρατάκη, Δημήτρης Σιακάρας

Θανάσης Δισλής, Ευανθία Σωφρονίδου, Γιάννης Καραμφίλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Ευανθία Σωφρονίδου, Στελλίνα Βογιατζή, Κική Στρατάκη, Πολυξένη Σπυροπούλου

Δημήτρης Σιακάρας

Ευανθία Σωφρονίδου, Δημήτρης Σιακάρας, Στελλίνα Βογιατζή

Κική Στρατάκη, Στελλίνα Βογιατζή


Γιάννης Καραμφίλης, Θανάσης Δισλής, Ευανθία Σωφρονίδου, Στελλίνα Βογιατζή, Πολυξένη Σπυροπούλου

Ευανθία Σωφρονίδου, Κική Στρατάκη, Στελλίνα Βογιατζή, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης Παπιόπουλος

Θανάσης Δισλής, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Γιάννης Καραμφίλης, Στελλίνα Βογιατζή, Ευανθία Σωφρονίδου, Κική Στρατάκη, Πολυξένη Σπυροπούλου

Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιάννης Καραμφίλης

Ευανθία Σωφρονίδου, Θανάσης Δισλής, Στελλίνα Βογιατζή, Κική Στρατάκη

Ευανθία Σωφρονίδου

Πολυξένη Σπυροπούλου, Στελλίνα Βογιατζή, Κική Στρατάκη

Δημήτρης Σιακάρας, Πολυξένη Σπυροπούλου