Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 μέρες

Φωτογραφίες

Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 μέρες
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 10/10/2014
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Χρ. Τουμανίδου, Β. Λιάκος (πάνω), Τ. Παπαδόπουλος (κάτω), Π. Μακροδημήτρη

Χρύσα Τουμανίδου, Μάρα Τσικάρα, Πέλλα Μακροδημήτρη

Μ. Αβραμάκη, Γ. Σαμψαλάκης, Αλ. Ζαφειριάδης, Μ. Ανδρέου, Τ. Παπαδόπουλος

Τιμολέων Παπαδόπουλος

Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Βασίλης Λιάκος, Χρύσα Τουμανίδου, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης

Ο θίασος

Αγγελική Χατζή, Χρύσα Τουμανίδου, Άγγελος Νεράντζης, Γιάννης Σαμψαλάκης

Μιχάλης Μιχαλακίδης, Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Άγγελος Νεράντζης, Μάρα Τσικάρα

Αλέξανδρος Ζαφειριάδης, Μαριάννα Αβραμάκη

Μ. Τσικάρα, Β. Λιάκος, Τ. Παπαδόπουλος, Α. Νεράντζης

Ο θίασος

Χρύσα Τουμανίδου, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης, Βασίλης Λιάκος

Αλκ. Σπυρόπουλος, Μ. Ανδρέου, Β. Λιάκος, Αλ. Ζαφειριάδης, Γ. Σαμψαλάκης, Χρ. Τουμανίδου, Θ. Ρέστας

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Άγγελος Νεράντζης

Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Μιχάλης Μιχαλακίδης

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Θανάσης Ρέστας, Βασίλης Λιάκος

Τιμολέων Παπαδόπουλος

Αγγελική Χατζή

Γιάννης Σαμψαλάκης, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης, Μαίρη Ανδρέου

Γιάννης Σαμψαλάκης, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης

Μαριάννα Αβραμάκη, Γιάννης Σαμψαλάκης, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης

Μ. Αβραμάκη, Γ. Σαμψαλάκης, Αλ. Ζαφειριάδης, Μ. Ανδρέου, Τ. Παπαδόπουλος

Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Αλκ. Σπυρόπουλος, Μ. Τσικάρα, Β. Λιάκος, Π. Μακροδημήτρη, Χρ. Τουμανίδου

Βασίλης Λιάκος, Μιχάλης Μιχαλακίδη

Χρύστα Τουμανίδου

Μ. Ανδρέου, Αλ. Ζαφειριάδης, Π. Μακροδημήτρη, Μ. Τσικάρα, Τ. Παπαδόπουλος, Β. Λιάκος

Μαίρη Ανδρέου, Μάρα Τσικάρα, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης

Γιάννης Σαμψαλάκης, Μαριάννα Αβραμάκη, Θανάσης Ρέστας

Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Μιχάλης Μιχαλακίδης

Μάρα Τσικάρα, Άγγελος Νεράντζης

Χρύσα Τουμανίδου, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης

Θανάσης Ρέστας

Άγγελος Νεράντζης, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Άγγελος Νεράντζης, Γιάννης Σαμψαλάκης

Βασίλης Λιάκος, Μαριάννα Αβραμάκη

Θανάσης Ρέστας, Μαίρη Ανδρέου