Φό-ΡΑ (Φόβος- Ρατσισμός ΣΤΟΠ)

Φωτογραφίες

Φό-ΡΑ (Φόβος- Ρατσισμός ΣΤΟΠ)
Παράσταση
Σχολικές Αίθουσες, 31/1/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρώτη παρουσίαση της δράσης, στην Γ' τάξη του 30ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
Φωτογραφικό Υλικό

Γιάννης Σαμψαλάκης, Λίλα Βλαχοπούλου, Τρυφωνία Αγγελίδου

Γιάννης Σαμψαλάκης, Λίλα Βλαχοπούλου, Τρυφωνία Αγγελίδου, Χάρης Παπαδόπουλος

Γ. Σαμψαλάκης, Λ. Βλαχοπούλου, Τρ. Αγγελίδου, Χ. Παπαδόπουλος, Αμ. Κοντογιάννη

Γιάννης Σαμψαλάκης, Λίλα Βλαχοπούλου, Τρυφωνία Αγγελίδου

Γ. Σαμψαλάκης, Ελ. Κιλινκαρίδου, Λ. Βλαχοπούλου, Τρ. Αγγελίδου, Χ. Παπαδόπουλος, Αμ. Κοντογιάννη

Αμαλία Κοντογιάννη