Φό-ΡΑ (Φόβος- Ρατσισμός ΣΤΟΠ)

Φωτογραφίες

Φό-ΡΑ (Φόβος- Ρατσισμός ΣΤΟΠ)
Φωτογραφικό υλικό
Σχολικές Αίθουσες, 31/1/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Το flyer - Φωτογραφίες από την πρώτη παρουσίαση της δράσης, στην Γ' τάξη του 30ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
Φωτογραφικό Υλικό