Φό-ΡΑ (Φόβος- Ρατσισμός ΣΤΟΠ)

Φωτογραφίες

Φό-ΡΑ (Φόβος- Ρατσισμός ΣΤΟΠ)
Παράσταση
Σχολικές Αίθουσες, 31/1/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρώτη παρουσίαση της δράσης, στην Γ' τάξη του 30ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης
Φωτογραφικό Υλικό

Ελ. Κιλινκαρίδου, Γ. Σαμσαλάκης, Λ. Βλαχοπούλου, Τρ. Αγγελίδου, Χ. Παπαδόπουλος

Ελ. Κιλινκαρίδου, Γ. Σαμσαλάκης, Λ. Βλαχοπούλου, Τρ. Αγγελίδου, Χ. Παπαδόπουλος