Το Κύμα

Φωτογραφίες

Το Κύμα
Θίασος
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 18/10/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Πρόδρομος Κιρκινεζιάδης, Σοφοκλής Προμοίρας, Γιάννης Τσιακμάκης, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιάννης Γκρέζιος, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Αχιλλέας Αναγνώστου, Ελένη Κιλινκαρίδου, Στεφανία Ζώρα, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Αθηνά Συκιώτη, Ευτυχία Σπυριδάκη, Μαριάννα Αβραμάκη, Σταυριάννα Παπαδάκη, Πάολα Μυλωνά, Ιωάννα Διαμαντίδου, Αγγελός-Ανδρέας Καρανικόλας
Φωτογραφικό Υλικό

Κιρκινεζιάδης, Προμοίρας, Τσιακμάκης, Λιάρος, Γκρέζιος, Αδαμαντίδης, Αναγνώστου, Κιλινκαρίδου, Ζώρα, Φουντουλίδου, Συκιώτη, Σπυριδάκη, Αβραμάκη, Παπαδάκη, Μυλωνά, Διαμαντίδου, Καρανικόλας