Το Κύμα

Φωτογραφίες

Το Κύμα
Φωτογραφικό υλικό
Θεσσαλονίκη, 6/9/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό