Το Κύμα

Φωτογραφίες

Το Κύμα
Πρεμιέρα
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - νέο ΥΠΕΡΩΟ, 16/1/2013
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Σωτήρης Χατζάκης, Ρούλα Πατεράκη, Γιάννης Ρήγας