Το Κύμα

Μακέτες

Το Κύμα (2012)
Το σκηνικό
. Αρώνης, Κώστας - Σκηνικά
Τρισδιάστατη μακέτα
Φωτογραφικό Υλικό

Λεπτομέρεια

Κεντρική όψη

Κάτοψη

Δεξιά όψη