Ο Μορμόλης

Φωτογραφίες

Ο Μορμόλης
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 26/1/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ν. Ανθοπούλου, Ε. Πανταζόγλου, Δ. Διακοσάββας, Γ. Καραούλης

Δημήτρης Διακοσάββας, Ευγενία Πανταζόγλου

Ε. Χαλκιαδάκης, Μ. Σιώνας, Ε. Πανταζόγλου, Δ. Διακοσάββας

Ευάγγελος Χαλκιαδάκης

Ευγενία Πανταζόγλου, Δημήτρης Διακοσάββας

Δ. Διακοσάββας, Ν. Ανθοπούλου, Ε. Χαλκιαδάκης, Γ. Καραούλης

Δ. Διακοσάββας, Ε. Πανταζόγλου, Ν. Ανθοπούλου, Γ. Καρούλης

Ευγενία Πανταζόγλου, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Δημήτρης Διακοσάββας

Δ. Διακοσάββας, Ευγ. Πανταζόγλου, Μ. Σιώνας, Γ. Καραούλης

Ν. Ανθοπούλου, Δ. Διακοσάββας, Ε. Πανταζόγλου, Γ. Καραούλης

Δημήτρης Διακοσάββας, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Μιχάλης Σιώνας

Νεφέλη Ανθοπούλου, Γιάννης Καραούλης

Νεφέλη Ανθοπούλου, Δημήτρης Διακοσάββας, Γιάννης Καραούλης

Νεφέλη Ανθοπούλου, Δημήτρης Διακοσάββας, Γιάννης Καραούλης

Γιάννης Καραούλης, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Νεφέλη Ανθοπούλου

Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Μιχάλης Σιώνας

Γ. Καραούλης, Ε. Πανταζόγλου, Ν. Ανθοπούλου, Δ. Διακοσάββας (κάτω)

Ε. Χαλκιαδάκης, Ν. Ανθοπούλου, Γ. Καραούλης, Μ. Σιώνας

Γ. Καραούλης, Ε. Χαλκιαδάκης, Ε. Πανταζόγλου, Ν. Ανθοπούλου

Γιάννης Καραούλης, Νεφέλη Ανθοπούλου

Ευγενία Πανταζόγλου, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης

Δημήτρης Διακοσάββας, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Μιχάλης Σιώνας

Δημήτρης Διακοσάββας, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης, Μιχάλης Σιώνας

Ευγενία Πανταζόγλου, Νεφέλη Ανθοπούλου, Γιάννης Καραούλης

Ευγενία Πανταζόγλου, Μιχάλης Σιώνας, Ευάγγελος Χαλκιαδάκης

Νεφέλη Ανθοπούλου, Γιάννης Καραούλης, Ευγενία Πανταζόγλου

Ευάγγελος Χαλκιαδάκης