Ο Μορμόλης

Φωτογραφίες

Ο Μορμόλης
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 23/1/2013
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Σιώνας, Δ. Διακοσάββας, Ν. Ανθοπούλου, Ε. Χαλκιαδάκης, Γ. Καραούλης, Ε. Πανταζόγλου

Ε. Πανταζόγλου, Γ. Καραούλης, Δ. Διακοσάββας, Ν. Ανθοπούλου