Ο Μικρός Ήρως

Φωτογραφίες

Ο Μικρός Ήρως
Παρασκήνια
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 18/11/2012
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Φ. Τσαουσέλης, Δ. Βήττα, Δ. Αδαμαντίδης, Ορ. Χαλκιάς