Πήτερ Παν

Φωτογραφίες

Πήτερ Παν
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 1/3/2012
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Χρ. Στυλιανού, Γ. Τσάτσαρης, Μ. Μπουντούκα, Ν. Κουσούλης, Ν. Τσολερίδης, Μ. Τάντου, Γ. Καλατζόπουλος


Γ. Καλατζόπουλος, Γ. Τσάτσαρης, Ν. Τσολερίδης, Μ. Μπουντούκα, Χρ. Στυλιανού, Ν. Κουσούλης