Ένα παιδί μετράει τ' άστρα

Φωτογραφίες

Ένα παιδί μετράει τ' άστρα
Αναμνηστική
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 06/11/2011
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφία από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό