Μικρά Διονύσια

Φωτογραφίες

Μικρά Διονύσια
Πρεμιέρα
Επίδαυρος, Αρχαίο Θέατρο, 12/08/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μπ. Βαλάση, Σ. Χατζάκης

Σ. Χατζάκης, Ζ. Δούκα

Χ. Παπαδόπουλος, Θωμάς Τρικούκης

Ι. Μανιάτης, Θ. Τρικούκης