Μικρά Διονύσια

Φωτογραφίες

Μικρά Διονύσια
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 27/06/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Ρήγας, Γρ. Καραντινάκης

Ανδρ. Μπέλλης, Λ. Πεζανού, Κ. Αρμένης, Γ. Ρήγας

Γ. Ρήγας, Β. Σπυρόπουλος

Γ. Χριστιανάκης, Δ. Κολοβός

Γ. Καλατζόπουλος, Β. Σπυρόπουλος, Γ. Ρήγας (πλάτη), Γ. Χριστιανάκης, Κ. Σαντάς, Γρ. Καραντινάκης

Κ. Γεράρδος, Γ. Χριστιανάκης

Γ. Αρμένης, Γρ. Καραντινάκης, Τ. Κουλίεβα

Ν. Ψαρράς, Αλ. Σακελλαροπούλου, Έρση Δρίνη, Γ. Ρήγας