Μικρά Διονύσια

Φωτογραφίες

Μικρά Διονύσια
Συνέντευξη τύπου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 23/06/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Σπυρόπουλος, Μαλλούχος, Σαντάς, Γεράρδος, Σακελλαροπούλου, Λαμπράκη, Χριστιανάκης, Ρήγας, Χατζάκης, Τρικούκης, Αρμένης, Λάππου, Ψαρράς, Κολοβός, Καλατζόπουλος, Γεωργακόπουλος, Δρίνη

Γ. Χριστιανάκης, Γ. Ρήγας, Σ. Χατζάκης, Θ. Τρικούκης, Γ. Αρμένης, Σ. Λάππου