Μικρά Διονύσια

Κείμενα

Μικρά Διονύσια
Κείμενο
Δράμα σε 29 σκηνές
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο χωρίς σημειώσεις συντελεστή. Λίστα με τα πρόσωπα του έργου. Αναλυτικά το σκηνικό του έργου.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
. Μύρης, Κ.Χ. - Σύλληψη
. Μύρης, Κ.Χ. - Μετάφραση
. Μύρης, Κ.Χ. - Σύνθεση
Θεσσαλονίκη, 2011
Αριθμός Σελίδων: 63
Φωτογραφικό Υλικό

Μικρά Διονύσια

Τα πρόσωπα του δράματος

σελίδα από το κείμενο

σελίδα από το κείμενο