Μικρά Διονύσια

Κείμενα

Μικρά Διονύσια
Κείμενο οδηγού σκηνής
Δράμα σε 26 σκηνές
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο του οδηγού σκηνής. Σημειώσεις παράλληλα με το κείμενο. Λίστα με τα κινητά τηλέφωνα των συντελεστών του έργου και τα πρόσωπα του δράματος.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
. Μύρης, Κ.Χ. - Σύλληψη
. Μύρης, Κ.Χ. - Μετάφραση
. Μύρης, Κ.Χ. - Σύνθεση
Θεσσαλονίκη, 2011
Αριθμός Σελίδων: 45
Φωτογραφικό Υλικό

Μικρά Διονύσια

σημειώσεις συντελεστή

σελίδα από το κείμενο

σελίδα από το κείμενο