Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

Φωτογραφίες

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 27/10/2010
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ο θίασος με το σκηνοθέτη