Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

Φωτογραφίες

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 27/10/2010
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες ταμπλώ
Φωτογραφικό Υλικό

Αν. Σωτηρούδη, Χ. Πεχλιβανίδης, Φ. Φερετζέλης

Θ. Φερετζέλης, Χ. Πεχλιβανίδης, Δ. Μορφακίδης, Στ. Μπίλλιος

Π. Αργυριάδης, Χρ. Στυλιανού, Αν. Σωτηρούδη


Στ. Μπίλλιος, Μ. Βλάχου, Χρ. Τουμανίδου, Χ. Πεχλιβανίδης, Αν. Σωτηρούδη, Β. Ουγιάρου, Δ. Μορφκίδης

Χρ. Τουμανίδου, Β. Ουγιάρου, Δ. Μορφκίδης

Χ. Πεχλιβανίδης, Αν. Σωτηρούδη, Θ. Φερετζέλης, Θ. Θεοδωρίδης, Δ. Μορφακίδης, Μ. Βλάχου, Στ. Μπίλλιος

Αν. Σωτηρούδη, Δ. Μορφακίδης

Χρ. Τουμανίδου, Α. Σωτηρούδη, Μ. Βλάχου, Στ. Μπίλλιος

B. Ουγιάρου, Θ. Φερετζέλης, Π. Πεχλιβανίδης, Θ. Θεοδωρίδης

Χρ. Στυλιανού, Π. Αργυριάδης, Δ. Μορφακίδης

Χρ. Στυλιανού, Αν. Σωτηρούδη

Θίασος

Θ. Φερετζέλης, Β. Ουγιάρου, Π. Πεχλιβανίδης, Δ. Μορφακίδης

Μ. Βλάχου, Στ. Μπίλλιος

Β. Ουγιάρου, Στ. Μπίλλιος

Δ. Μορφακίδης, Χρ. Στυλιανού

Π. Αργυριάδης, Θ. Φερετζέλης

Χρ. Στυλιανού, Δ. Μορφακίδης, Β. Ουγιάρου, Π. Αργυριάδης, Θ. Φερετζέλης, Π. Πεχλιβανίδης

Θ. Θεοδωρίδης, Στ. Μπίλλιος, Χρ. Τουμανίδου

Π. Πεχλιβανίδης, Π. Αργυριάδης

Μ. Βλάχου, Α. Σωτηρούδη, Π. Αργυριάδης

Θίασος

Π. Πεχλιβανίδης, Β. Ουγιάρου, Χρ. Τουμανίδου, Δ. Μορφακίδης

Θίασος