Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

Φωτογραφίες

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Παρασκήνια
Βασιλικό Θέατρο, 31/10/2010
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Β. Ουγιάρου, Φ. Φερετζέλης, Θ. Θεοδωρίδης, Μ. Βλάχου, Χρ. Στυλιανού, Χρ. Τουμανίδου, Στ. Μπίλλιος

Δ. Μορφακίδης, Ν. Καπέλιος

Χρ. Στυλιανού, Γ. Παρασκευόπουλος