Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

Φωτογραφίες

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Βασιλικό Θέατρο, 02/10/2010
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες δοκιμών
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Παρασκευόπουλος (στο κέντρο)

Χρ. Στυλιανού, Αν. Σωτηρούδη