Θέατρο ''Κατ' Οίκων''

Φωτογραφίες

Θέατρο ''Κατ' Οίκων''
Παράσταση
Θεσσαλονίκη
Σημείωση: Το Θέατρο ''Κατ' οίκων'' στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του δήμου Συκεών
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Τάντου

Στ. Ράπτη

Μ. Τάντου