Θέατρο ''Κατ' Οίκων''

Φωτογραφίες

Θέατρο ''Κατ' Οίκων''
Παράσταση
Αθήνα, 08/10/2010
Σημείωση: Από την παρουσίαση του Θεάτρου "Κατ' Οίκων" και της δράσης "Εκείνος και... Εκείνος" στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Ανάπλαση» στην Αθήνα
Φωτογραφικό Υλικό

Παρουσίαση στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Ανάπλαση»