Ηλέκτρα

Ήχος

Ηλέκτρα
Θεσσαλονίκη
Μουσική Παράστασης
Δείγματα από τη μουσική της παράστασης [επανάληψη]
ΉχοςΠεριγραφή
25", track 01, μουσική
29", track 02, μουσική
26", track 03, μουσική
25", track 04, μουσική
29", track 05, μουσική
28'', track 06, μουσική
29'', track 07, μουσική
29'', track 08, μουσική
16'', track 09, μουσική
30'', track 10, μουσική
28'', track 11, μουσική
27'', track 12, μουσική
28'', track 13, μουσική
26'', track 14, μουσική
23'', track 15, μουσική
29'', track 16, μουσική
25'', track 19, μουσική