Ηλέκτρα

Φωτογραφίες

Ηλέκτρα
Παρασκήνια
Βασιλικό Θέατρο, 27/10/2010
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Γρ. Καραντινάκης, Ανδρ. Τουντοπούλου, Άννη Τσολακίδου, Σ. Χατζάκης

Ανδρ. Τουντοπούλου, Σ. Χατζάκης, Άννη Τσολακίδου

Ι. Αϊβάζογλου, Ανδρ. Τουντοπούλου, Σ. Χατζάκης, Άννη Τσολακίδου, Έρσι Δρίνη, Γ. Κολοβός