Ηλέκτρα

Φωτογραφίες

Ηλέκτρα
Παράσταση
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 30/04/2010
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό