Ηλέκτρα

Κείμενα

Ηλέκτρα
Κείμενο τεχνικού βίντεο
Τραγωδία
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: Δρακόπουλος Νίκος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο του τεχνικού βίντεο. Σημειώσεις παράλληλα με το κείμενο.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
. Καραντινάκης, Γρηγόρης - Σύνθεση κειμένων
. Κοντογιάννη, Αμαλία - Επιλογή κειμένων
Θεσσαλονίκη, 2010
Αριθμός Σελίδων: 38
Φωτογραφικό Υλικό

Ηλέκτρα

σελίδα 2

σελίδα 3

σελίδα 21