Ηλέκτρα

Κείμενα

Ηλέκτρα
Κείμενο οδηγού σκηνής
Τραγωδία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο του οδηγού σκηνής. Σημειώσεις παράλληλα με το κείμενο.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
. Κοντογιάννη, Αμαλία - Επιλογή κειμένων
Θεσσαλονίκη, 2010
Αριθμός Σελίδων: 38