Μήδεια

Κείμενα

3 Εγγραφές /


Μήδεια
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 6 επεισόδια, 6 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο ηθοποιού
Μήδεια
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 6 επεισόδια, 6 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο υποβολέα
Μήδεια
Ευριπίδης
Τραγωδία (Πρόλογος, πάροδος, 6 επεισόδια, 6 στάσιμα, έξοδος)
Κείμενο τεχνικού φωτισμών