Μήδεια

Αφίσες

2 Εγγραφές /Ιφιγένεια η εν Ταύροις/ Βάκχαι/ Μήδεια/ Όρνιθες
Αφίσα φεστιβάλ
1973

Μήδεια
Αφίσα παραστάσεων
1973