Ταξίδι

Κείμενα

6 Εγγραφές /


Ταξίδι
Θέμελης Γιώργος
Σκηνικό παιχνίδι σε τρία διαστήματα και δύο εικόνες.
Κείμενο
Ταξίδι
Θέμελης Γιώργος
Σκηνικό παιχνίδι σε τρία διαστήματα και δύο εικόνες
Κείμενο Σκηνοθεσίας
Ταξίδι
Θέμελης Γιώργος
Σκηνικό παιχνίδι σε τρία διαστήματα και δύο εικόνες.
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ταξίδι
Θέμελης Γιώργος
Σκηνικό παιχνίδι σε τρία διαστήματα και δύο εικόνες.
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ταξίδι
Θέμελης Γιώργος
Σκηνικό παιχνίδι σε τρία διαστήματα και δύο εικόνες
Κείμενο υποβολέα
Ταξίδι
Θέμελης Γιώργος
Σκηνικό παιχνίδι σε τρία διαστήματα και δύο εικόνες
Κείμενο οδηγού σκηνής