Ένας εχθρός του λαού

Κείμενα

5 Εγγραφές /


Ένας εχθρός του λαού
Ίψεν Χένρικ
Δράμα σε πέντε πράξεις
Κείμενο Σκηνοθεσίας
Ένας εχθρός του λαού
Δράμα σε πέντε πράξεις
Κείμενο υποβολέα
Ένας εχθρός του λαού
Ίψεν Χένρικ
Δράμα σε πέντε πράξεις
Κείμενο τεχνικού ήχου
Ένας εχθρός του λαού
Δράμα σε πέντε πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής
Ένας εχθρός του λαού
Δράμα σε πέντε πράξεις
Κείμενο οδηγού σκηνής